30. juni 2011

Forhaling af spil 3

Advarsel for at kaste bolden væk ved indkast