Fællesmøde for DBU Fyns Formandsklubber august 2012