7. marts 2013

Jeppe Madsbad Lauritzen, Danske Bank

Danske Bank og Fodboldlandsholdet ved
Jeppe Madsbad Lauritzen
(Head of Group Sponsorship, Danske Bank)