18. januar 2016 børn og unge

DBU Ungdomsfodbold 2.0 - Grøftespil

Fysisk aerob træning med bold. Træner evnen til at spille bolden rundt uden modstanderne rører den.