8. februar 2019 #andreasbo, #DFA

Andreas Bo er vært til DFA

Komiker Andreas Bo bliver offentliggjort som vært for Dansk Fodbold Award den 2. marts 2019 i Forum Horsens