Landsholdslegende overrasker fan

Den mangeårige landsholdsfan Michael troede, han skulle en tur forbi Parken for at tale med en journalist om sine minder med landsholdet. Men da han sad klar til interviewet, dukkede en anden person op.