Landsholds-Ligretto: Nanna Christiansen kommer til kort