Lars Jacobsen med roser til vågen Schmeichel: Gibraltar kommer ned i hans felt en gang i kvartalet