24. juni 2020

Lovnyt 2020-2021 Fodboldloven

Denn video gennemgår de relativt få, men vigtige ændringer i Fodboldloven 2020-2021.